CENNIK

CENNIK

CENNIK OPŁAT I KAR
Pobieranych od czytelników w
Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krapkowicach i jej filiach

Cennik opłat za usługi  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach i jej filiach:

Kserokopia / Wydruk
·  czarno-biała  formatu A4 jednostronna – 0,40 zł
·  czarno-biała  formatu A4 dwustronna – 0,60 zł
·  czarno-biała  formatu A3 jednostronna – 0,80zł
·  czarno-biała  formatu A3 dwustronna – 1,60 zł
·  Ilustracja formatu A4  – 1,20zł
·  Ilustracja formatu A3 – 2,50 zł

Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach i jej filiach:

Opłaty i kary czytelnicze:
·  Za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 7,00 zł

Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:
·   wartość rynkowa/możliwość odkupienia książki

Opłata za wynajem sali:

1 godzina – 60 zł brutto

Opłata za wywieszenie reklamy:

Miesięczna – 20 zł brutto


Skip to content