OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach  ul. Sądowa 21, 47-300 Krapkowice.

2. Inspektorem danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach ul. Sądowa 21, 47-300 Krapkowice i jej filiach jest Łukasz Bąk e-mail: biblioteka@krapkowice.pl tel: 774460232.

3. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.

4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE/2016/679) z 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014-poz.1182 zm. poz. 1662), Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.

7. Dane osobowe użytkownika biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu, przez rok (1). Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy , gdy użytkownik jest dłużnikiem
lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.1 Okres ten można wydłużyć do kilku lat.
1 Do czasu uchwalenia w Polsce odpowiednich przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych dzieci i młodzieży proponujemy pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA – ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA – REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH BIBLIOTEKI
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA – ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
 5. MONITORING WIZYJNY
 6. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
 7. ŻĄDANIE SPROSTOWANIA-UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH
 8. ŻĄDANIE USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 10. ŻĄDANIE PRZENIESIENIA DANYCH OSOBOWYCH
 11. ŻĄDANIE OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 12. ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o plikach cookies

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe.
Pozwalają zapamiętać informacje przesyłane między stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie konkretnych ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin i innych czysto statystycznych danych, zapamiętywanie wybranej przez Użytkownika wersji językowej strony czy też utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła. Dobrze skonfigurowane pliki „cookies” są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który go utworzył.

 1. Operatorem Serwisu www.bibliotekakrapkowice.pl jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach ulica Sądowa 21,
  47-300 Krapkowice.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  * tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  * dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Chrome
  Firefox
  Internet Exploer

 6.  Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików „cookies” poprzez umieszczanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwaniu dostępu do tych informacji.

 

Skip to content