KRAPPITZER HEIMATBLATT

KRAPPITZER HEIMATBLATT

Szanowni Czytelnicy !

W styczniu 1945 roku do Krapkowic i Otmętu szybko zbliżały się wojska radzieckie. Wielu mieszkańców po przerażających wieściach o okrucieństwach sowieckich żołnierzy w Prusach Wschodnich decyduje się na ucieczkę. Formują się całe kolumny uciekinierów w kierunku zachodnim (Drezno) oraz południowym (Czechy, Austria, Bawaria). Po wojnie Krapkowiczanie rozmieścili się po całych Niemczech od Bawarii po Kilonię. Przez pierwsze lata powojenne trwa nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie znajomych Krapkowiczan (pomocna była tu działalność Czerwonego Krzyża ze swoją służbą  poszukiwawczą w Arolsen). Wielką aktywnością na tym polu wykazały się też dwie panie z Krapkowic p. Grete Kudera i p. Maria Kulozik. Wobec coraz większego zainteresowania losami i życiem byłych mieszkańców Krapkowic jak i żywego wątku wspomnieniowego powstaje pomysł stworzenia platformy pozwalającej na przekazywanie tych informacji. Tą platformą zostaje pismo „ Krappitzer Heimatbrief” / Krapkowicki List Ojczyźniany/. Pierwszy numer okazuje się w lipcu 1950 roku. Pracę edytorską przejmuje pani Kudera z miejscowości Plettenberg w Westfalii.

Do roku 1954 ukazało się 16 listów / periodyk jest kwartalnikiem/. Pod koniec 1954 roku z numerem 17 ukazuje pismo z nowym tytułem : „ Krappitzer Heimatblatt” z charakterystyczną winietą w nagłówku w postaci graficznej panoramy Krapkowic od strony Otmętu. Ta grafika towarzyszyć będzie kwartalnikowi do końca tj. do numeru 243 w grudniu 2020 roku. Zainteresowanie periodykiem jest jak na wydawnictwo lokalne b. duże – na liście adresowej  czytelników z 1964 roku znajdujemy 894 nazwiska na pewno są tu już krapkowiczanie z pierwszej powojennej emigracji od 1958 roku (po odwilży października 1956 r.). Pani Kudera wydaje pismo do sierpnia 1989 roku
do numeru 118, czyli nieprzerwanie 38 lat.

Od grudnia 1989 r. edycję przejmuje pochodzący z Żywocic pan Alois Bialek, który był wieloletnim pracownikiem krapkowickiej papierni aż do roku 1972, w którym wyemigrował do Niemiec i zamieszkał w Kolonii. W kwartalniku oprócz rubryk wspomnieniowych coraz częściej pojawiają się informacje o bieżących wydarzeniach w Krapkowicach. Po upadku muru berlińskiego coraz więcej krapkowiczan odwiedza miasto swej młodości

Po 18 latach prowadzenia pisma, w 2007 roku pan Bialek rezygnuje z działalności edytorskiej, którą przejmuje pan Hans Thomas Cebulla.  Urodzony w Krapkowicach w 1948 r. , z wykształcenia budowlaniec, z zamiłowania aktywny kolarz /w LZS Gogolin/ pod koniec lat 60-tych gra w pierwszym w Krapkowicach zespole big-beatowym (jak się wówczas mówiło) „Skarabeusze”. W 1973 emigruje do Niemiec i osiedla się Nadrenii w miasteczku Velbert. Wielki miłośnik miasta, jego historii i mieszkańców Krapkowic, bardzo wiele czasu spędza w Krapkowicach dokumentując aktualne wydarzenia. Pismo staje się pomostem między miastem i jego obecnymi mieszkańcami a tymi, którzy wywodzą się z Krapkowic i z sentymentem je wspominają. Staje się też platformą wiedzy o mieszkańcach z nieodzownymi notkami o jubileuszach a też i zgonach byłych i aktualnych mieszkańców Krapkowic.

W 2020 roku wobec braku osoby chętnej do dalszej edycji pisma z numerem 243 w grudniu 2020 r. wychodzi ostatni numer „Krappitzer Heimatblatt” kończąc
70 –letnią historię kwartalnika.

Pan Hans Thomas Cebulla w 2021 roku przekazuje wszystkie roczniki periodyku wraz z bardzo bogatym archiwum Towarzystwu Przyjaciół Krapkowic, które
z kolei przekazało je do zbiorów Miejskiej i Gminnej  Biblioteki Publicznej.

Pracownicy biblioteki udostępnili te zbiory czytelnikom a roczniki pisma zdigitalizowali i udostępnili w sieci.

                                                                                               Bernard Friedla

                                                                                   Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Lata 1950 – 1954


Lata 1955 – 1959

Zeszyt 16
Zeszyt 17
Zeszyt 18
Zeszyt 19
Zeszyt 20
Zeszyt 21-22
Zeszyt 23
Zeszyt 24
Zeszyt 25
Zeszyt 26
Zeszyt 27
Zeszyt 28


Lata 1960 – 1964

Zeszyt 29
Zeszyt 30-31
Zeszyt 32
Zeszyt 33
Zeszyt 34
Zeszyt 35
Zeszyt 36
Zeszyt 37
Zeszyt 38
Zeszyt 39-40


Lata 1965 – 1970

Zeszyt 41
Zeszyt 42
Zeszyt 43
Zeszyt 44
Zeszyt 45
Zeszyt 46
Zeszyt 47
Zeszyt 48
Zeszyt 49
Zeszyt 50
Zeszyt 51
Zeszyt 52
Zeszyt 53
Zeszyt 54


Lata 1971 – 1975

Zeszyt 55
Zeszyt 56-57
Zeszyt 58
Zeszyt 59-60
Zeszyt 61
Zeszyt 62
Zeszyt 63
Zeszyt 64
Zeszyt 65
Zeszyt 66
Zeszyt 67
Zeszyt 68
Zeszyt 69
Zeszyt 70


Lata 1976 – 1980

Zeszyt 71
Zeszyt 72
Zeszyt 73
Zeszyt 74
Zeszyt 75
Zeszyt 76
Zeszyt 77
Zeszyt 78
Zeszyt 79
Zeszyt 80
Zeszyt 81
Zeszyt 82
Zeszyt 83
Zeszyt 84
Zeszyt 85
Zeszyt 86
Zeszyt 87
Zeszyt 88
Zeszyt 89
Zeszyt 90


Lata 1981 – 1985

Zeszyt 91
Zeszyt 92
Zeszyt 93
Zeszyt 94
Zeszyt 95
Zeszyt 96
Zeszyt 97
Zeszyt 98
Zeszyt 99
Zeszyt 100
Zeszyt 101
Zeszyt 102
Zeszyt 103
Zeszyt 104
Zeszyt 105
Zeszyt 106
Zeszyt 107


Lata 1986 – 1990

Zeszyt 108
Zeszyt 109
Zeszyt 110
Zeszyt 111
Zeszyt 112
Zeszyt 113
Zeszyt 114
Zeszyt 115
Zeszyt 116
Zeszyt 117
Zeszyt 118
Zeszyt 119
Zeszyt 120
Zeszyt 121
Zeszyt 122
Zeszyt 123


Lata 1991 – 1995

Zeszyt 124
Zeszyt 125
Zeszyt 126
Zeszyt 127
Zeszyt 128
Zeszyt 129
Zeszyt 130
Zeszyt 131
Zeszyt 132
Zeszyt 133
Zeszyt 134
Zeszyt 135
Zeszyt 136
Zeszyt 137
Zeszyt 139
Zeszyt 140
Zeszyt 141
Zeszyt 142
Zeszyt 143


Lata 1996 – 2000

Zeszyt 144
Zeszyt 145
Zeszyt 146
Zeszyt 147
Zeszyt 148
Zeszyt 149
Zeszyt 150
Zeszyt 151
Zeszyt 152
Zeszyt 153
Zeszyt 154
Zeszyt 155
Zeszyt 156
Zeszyt 157
Zeszyt 158
Zeszyt 159
Zeszyt 160
Zeszyt 161
Zeszyt 162
Zeszyt 163


Lata 2001 – 2005

Zeszyt 164
Zeszyt 165
Zeszyt 166
Zeszyt 168
Zeszyt 169
Zeszyt 170
Zeszyt 171
Zeszyt 172
Zeszyt 173
Zeszyt 174
Zeszyt 175
Zeszyt 176
Zeszyt 177
Zeszyt 178
Zeszyt 179
Zeszyt 180
Zeszyt 181
Zeszyt 182
Zeszyt 183


Lata 2006 – 2010

Zeszyt 184
Zeszyt 185
Zeszyt 186
Zeszyt 187
Zeszyt 188
Zeszyt 189
Zeszyt 190
Zeszyt 191
Zeszyt 192
Zeszyt 193
Zeszyt 194
Zeszyt 195
Zeszyt 196
Zeszyt 197
Zeszyt 198
Zeszyt 199
Zeszyt 200
Zeszyt 201
Zeszyt 202
Zeszyt 203


Lata 2011 – 2015

Zeszyt 204
Zeszyt 205
Zeszyt 206
Zeszyt 207
Zeszyt 208
Zeszyt 209
Zeszyt 210
Zeszyt 211
Zeszyt 212
Zeszyt 213
Zeszyt 214
Zeszyt 215
Zeszyt 216
Zeszyt 217
Zeszyt 218
Zeszyt 219
Zeszyt 220


Lata 2016 – 2020

Zeszyt 224
Zeszyt 225
Zeszyt 226
Zeszyt 227
Zeszyt 228
Zeszyt 229
Zeszyt 230
Zeszyt 231
Zeszyt 232
Zeszyt 233
Zeszyt 234
Zeszyt 235
Zeszyt 236
Zeszyt 237
Zeszyt 238
Zeszyt 239
Zeszyt 240
Zeszyt 241
Zeszyt 242


Skip to content